Contact

Telefoon en e-mail

Telefoon: 06 – 1900 4038
E-mail: info@isofa.nl

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Klik hier om onze privacyverklaring te lezen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier als u hulp wilt of iemand wilt aanmelden voor hulp.

Facebook

Post- en bezoekadres

Postadres:
Secretariaat
de Colignystraat 136
2628 HG DELFT

Adres Spreekuur:
Vierhovenkerk
Obrechtstraat 50
2625 XN DELFT

Kamer van koophandel

KvK-nummer: 5537 8552

Bankrekening

Wilt u ons werk steunen? Dat kan door u aan te melden als vrijwilliger, maar ook door ons financieel te ondersteunen. ISOFA is afhankelijk van giften en sponsors om het werk voort te zetten. Dit geld wordt gebruikt om de vrijwilligers en hulpvragers op de juiste manier te kunnen coachen en ondersteunen. Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0316 0746 83. ISOFA heeft een ANBI-status. Daarom kunt u uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte.

IBAN: NL36 RABO 0316 0746 83
BIC: RABONL2U
t.n.v. ISOFA