Gedragscode en klachten

Preventie en integriteitsbeleid

Als lokale lid-organisatie onderschrijven wij de gedragscode, de klachtenregeling en het privacybeleid zoals deze gehanteerd worden binnen de vereniging SchuldHulpMaatje.

Onze organisatie vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk en dat alle betrokkenen bij een hulpvraag zich veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De gedragscode wordt door onze Maatjes, coördinatoren, bestuurders en (betaalde) medewerkers onderschreven.

Gedragscode

Voor meer informatie over de gedragscode klik hier.

Klachtenregeling

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Wij gaan respectvol, eerlijk en positief met elkaar om. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt.

Ben je niet tevreden over hoe iemand van SchuldHulpMaatje met je omgaat? Bespreek het dan zo snel mogelijk met de persoon in kwestie en/of met de coördinator van ISOFA – SchuldHulpMaatje Delft. 

Klacht indienen bij SchuldHulpMaatje-locatie
Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen? Dan kun je een formele klacht indienen bij het bestuur van ISOFA –  SchuldHulpMaatje-Delft. 

Doe dat schriftelijk en vermeld:

  • je naam, adres en telefoonnummer;
  • de dagtekening;
  • tegen wie de klacht is gericht;
  • een omschrijving van het gedrag waar je een klacht over indient en wanneer dat plaatsvond.
  • adresseer je brief aan: ISOFA –  SchuldHulpMaatje-Delft, t.a.v . de klachtenfunctionaris, De Colignystraat 136, 2628 HG Delft

Grensoverschrijdend gedrag
Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? 

Schuldhulpmaatje behandelt dit soort klachten altijd via een externe, onafhankelijke klachtencommissie. 

Voor meer informatie hierover klik hier.

Lokale vertrouwenspersoon
Belangrijk om te weten is dat voor elke locatie van SchuldHulpMaatje er ook een vertrouwenspersoon is aangesteld. Als je een klacht hebt, kun je altijd met deze persoon contact opnemen om te overleggen. De belangrijkste taak van de lokale vertrouwenspersoon is namelijk het opvangen van de melder en aanspreekpunt zijn. Er wordt geluisterd naar je verhaal, waarna samen wordt gekeken naar een oplossing en eventuele vervolgstappen.

Voor de regio waar Delft onder valt is de lokale vertrouwenspersoon Suzanne Jansen. Suzanne is bereikbaar via emailadres: rvpschuldhulpmaatje@gmail.com.nl en telefonisch op 06 12 67 18 66.
Als ze niet kan opnemen, spreek dan de voicemail in en je wordt teruggebeld.