Ik wil helpen

Wil je ons werk steunen? Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger, maar ook door ons financieel te ondersteunen. ISOFA is afhankelijk van giften en sponsors om het werk voort te zetten. Dit geld wordt gebruikt om de vrijwilligers en hulpvragers op de juiste manier te kunnen coachen en ondersteunen. Een gift kun je overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0316 0746 83. ISOFA heeft een ANBI-status. Daarom kun jij jouw gift aftrekken bij de belastingaangifte.

Wist jij dat 1 op de 6 huishoudens het financieel moeilijk heeft? Veel van deze mensen komen er niet zelf meer uit. Zij hebben ondersteuning nodig om weer overzicht te krijgen over hun situatie en hun papieren op orde te brengen. Ben jij de vrijwilliger die hierbij helpt?

De Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen die in de schulden dreigen te komen, schulden hebben, of die graag schuldhulpverlening willen aanvragen bij de Financiële Winkel van Delft. ISOFA helpt niet met geld, maar met hulp bij het ordenen en zelfstandig beheren van de administratie van de cliënt, persoonlijke begeleiding, raad, daad en aandacht. ISOFA werkt samen met de Financiële Winkel in Delft en is aangesloten bij het landelijke netwerk Schuldhulpmaatje. De hulp die ISOFA biedt is tijdelijk: we helpen mensen graag op weg, maar we bieden geen langdurige begeleiding. Om mensen te kunnen (blijven) helpen hebben we vrijwilligers nodig.

Help jij een ander graag een stap verder met de administratie en vind je het leuk om advies te geven over het omgaan met geld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de Vacature Schuldhulpmaatje / Persoonlijk Budgetbegeleider.

Leg jij graag nieuwe contacten en heb je affiniteit met het helpen van mensen in financiële nood of zonder werk? Om in Delft ook JobHulpMaatje op te starten zijn we op zoek naar jou! Bekijk de Vacature Kwartiermaker JobHulpMaatje.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te krijgen.

Een eerste stap is contact met ons opnemen door te bellen of te mailen. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina. Vervolgens zal ISOFA je vragen om een Curriculum Vitae. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen wij over wat ISOFA doet en wij willen van jou graag je motivatie en verwachtingen weten. En natuurlijk wordt er gekeken naar de beschikbare tijd en mogelijkheden. Als er wederzijds besloten wordt dat we samen verdere kunnen wordt een persoonlijk leertraject opgezet

En je tekent een vrijwilligerscontract. Ook wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van iedere vrijwilliger gevraagd.

De kans om iets voor een ander te betekenen en ervaring op te doen met budgetbegeleiding. En daarnaast natuurlijk begeleiding en scholing. ISOFA kan cursussen aanbieden, zoals die van Schuldhulpmaatje. ISOFA organiseert ook op regelmatige basis informatieavonden met interessante sprekers uit het werkveld, en intervisieavonden waarop vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien zijn de coördinatoren van ISOFA natuurlijk altijd bereid je te helpen met de dingen waar je tegenaan loopt. Een aanvullende verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid bovenop jouw persoonlijke WA-verzekering is geregeld via de Gemeente Delft. Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte onkosten.

ISOFA heeft drie soorten dienstverlening: een ‘spreekuur administratie’, persoonlijke budget begeleiding (PBB) en een inloopspreekuur. Het spreekuur administratie is wekelijks. Hier komen mensen die redelijk zelfredzaam zijn. In een half uur tot drie kwartier per afspraak geef je deze mensen een zetje in de goede richting: uitleg over de administratie, praktische hulp, en ‘huiswerk’ geven. Het spreekuur is kort en de begeleiding is niet zo intensief.

Sinds 1 mei 2015 is het inloopspreekuur Poen & Papier samengevoegd met het ‘spreekuur administratie’. Dat betekent dat je ook zónder afspraak binnen kunt lopen in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. Iedere woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30. De nadruk ligt vooral op vroegsignalering en het voorkomen van grote(re) problemen.

Persoonlijke Budgetbegeleiding is intensiever. Een PBB-er begeleidt een cliënt langere tijd met de administratie, maar ook met dingen die daaruit voortkomen. Zo kan het zijn dat je een cliënt op weg helpt om een afspraak te maken met de gemeente, of met hem/haar een budgetplan opstelt.

Daarnaast assisteren sommige ISOFA vrijwilligers ook bij workshops administratie die door de Financiële Winkel van de Gemeente Delft worden georganiseerd.

Mensen die graag iets voor andere willen betekenen en bereid zijn daar tijd (minimaal 3 uur per week) en energie in te steken. Een luisterend oor, goed kunnen communiceren, bereidheid tot helpen en je kunnen inleven in een ander zijn de voornaamste eigenschappen die we bij vrijwilligers zoeken. Jouw werk- en denkniveau is MBO+ of hoger. Ook is het bewaren van het overzicht van een situatie nodig. Natuurlijk is het handig als je ordelijk bent en met cijfers kunt omgaan. Verder is het noodzakelijk dat je met een computer overweg kunt en belangstelling hebt voor sociale en juridische zaken. Kennis van de sociale kaart van Delft is een pré. Maar het menselijke aspect is verreweg het belangrijkste. Het tijdstip van jouw werkzaamheden kun je zelf afstemmen met de hulpvragers.