Ik wil hulp

De Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is een vrijwilligersorganisatie. ISOFA werkt samen met de Financiële Winkel in Delft en is aangesloten bij het landelijke netwerk Schuldhulpmaatje. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen die in de schulden dreigen te komen, schulden hebben, of die graag schuldhulpverlening willen, maar er niet in slagen dit zelfstandig aan te vragen. ISOFA helpt niet met geld, maar met hulp bij het ordenen en zelfstandig beheren van uw administratie, persoonlijke begeleiding, raad, daad en aandacht. Ook kunnen mensen een inloopspreekuur bezoeken.

Belangrijk: lees deze voorwaarden voordat u zichzelf aanmeldt.

 • Wij helpen alleen inwoners van de gemeente Delft.
 • Om goed te kunnen helpen, moeten we elkaar goed kunnen begrijpen. U moet daarom Nederlands kunnen begrijpen en spreken.
 • Ook verwachten wij dat u goed bereikbaar bent zodat u het contact met ons kunt onderhouden.
 • De hulp die ISOFA biedt is tijdelijk: we helpen u graag op weg, maar we bieden geen langdurige begeleiding. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf actief inzet om tot een oplossing te komen.
 • ISOFA helpt alleen cliënten die financieel niet in staat zijn een bureau in te huren.
 • Als er sprake is van onderliggende problemen, zal de coördinator een inschatting maken of de situatie nog bij de mogelijkheden van de vrijwilligers past. Is dit niet mogelijk, dan denken we graag met u mee waar u dan wél terecht kunt.

Aanmelden

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te krijgen

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan met dit formulier.

Als u geen computer heeft kunt u zich ook telefonisch aanmelden via tel. 06-19004038

U weet nog niet of u wel schulden of een financieel probleem hebt? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur Poen & Papier. Daar bekijken onze vrijwilligers graag samen met u uw situatie. Zie ook de website of de ISOFA folder Poen & Papier 2015.

Locatie

Vierhovenkerk
Obrechtstraat 50
2625 XN Delft.

Openingstijden
Woensdagmorgen
09.30 – 11.30 uur

Email: poenenpapier@isofa.nl

Telefoon: 06 – 19 29 09 22

Nee. De hulp van ISOFA is gratis. Wel kunnen er soms kosten zijn, zoals kopieerkosten. Die betaalt u zelf. Wij bieden gratis hulp. Uw motivatie is uw belangrijkste betaling.

ISOFA is er voor mensen die graag:

 • Hulp willen bij de administratie
 • Willen leren hun administratie zelfstandig te beheren
 • Hun schulden willen oplossen
 • Professionele schuldhulpverlening in willen schakelen
 • Controle willen over hun financiën

Onze vrijwilligers kunnen u op verschillende manieren helpen. Tijdens het intakebezoek dat onze coördinator aan u brengt zal worden gekeken naar welke hulp het beste bij u en uw situatie past.

Onze coördinator komt op huisbezoek voor een eerste gesprek, daarna neemt ISOFA binnen twee weken een besluit of wij u kunnen helpen. Wij verwijzen u dan naar ons spreekuur, of we zoeken voor u een vrijwilliger die u gaat begeleiden. Het kan ook zijn dat wij u niet kunnen helpen. In dat geval doen we ons best u door te verwijzen naar een organisatie die dat wel kan.

ISOFA ondersteunt. Dat betekent dat we ook van u inzet verwachten: om te beginnen moet u bereid zijn uw situatie onder ogen te zien en u moet bereid zijn hier iets aan te willen doen. Alles begint met motivatie!

Wij kunnen u alleen helpen als u de Nederlandse taal machtig bent, tenzij u een vertaler heeft die bij alle afspraken aanwezig kan zijn en u kan ondersteunen.

We verwachten ook van u dat u open en eerlijk alle informatie die nodig is met ons deelt. Natuurlijk zullen wij met alles wat u ons vertelt discreet en vertrouwelijk omgaan.

Het spreekt vanzelf dat we ook verwachten dat u de afspraken die we met u maken ook nakomt. Dat u ‘huiswerk’ opdrachten maakt. Informatie verzamelt en op tijd komt of thuis bent als we een afspraak met u hebben.

Deze afspraken en voorwaarden staan in een contract. We verwachten dat u dit contract ondertekent. Wij kunnen u alleen helpen ná ondertekening van het contract.