Ik wil iemand aanmelden voor hulp

Elkaar helpen, dat is wat ISOFA beoogt. Want mensen met schulden komen daar zonder steun meestal niet uit. Tegelijkertijd is het hebben van schulden moeilijk bespreekbaar voor mensen. Daarom is het belangrijk dat anderen oog hebben voor de situatie waarin hun naaste verkeert. Vermoedt u een (financieel)  probleem? Maak het bespreekbaar!

Aanmelden

Belangrijk: lees deze voorwaarden voordat u iemand aanmeldt.

  • ISOFA verwacht dat cliënten de Nederlandse taal machtig zijn. Cliënten die de Nederlandse taal niet spreken en schrijven kunnen wij helaas niet helpen.
  • ISOFA biedt tijdelijke ondersteuning. Voor structurele hulpvragen verwijzen wij u door naar Delft voor Elkaar.
  • ISOFA vindt het belangrijk om goed met haar cliënten te communiceren. Wij verwachten dat iemand telefonisch en/of per e-mail goed bereikbaar is.
  • Actieve medewerking van de cliënt is nodig om de ondersteuning tot een goed einde te brengen.
  • ISOFA helpt alleen cliënten die financieel niet in staat zijn een bureau in te huren.

Klik hier om het aanmeldformulier te openen.

Vragen & Antwoorden

Informatie voor professionele hulpverleners Ik wil iemand aanmelden voor hulp. ISOFA is beschikbaar voor het begeleiden van cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning bij hun financiën en administratie. De hulp wordt geboden door vrijwilligers. Een hulpverlener die een cliënt wil doorverwijzen, wordt verzocht dit eerst met de cliënt te bespreken. Daarnaast neemt de persoon die de doorverwijzing doet, vooraf contact op met de ISOFA-coördinator. Er kan dan vast een eerste inschatting worden gemaakt of ISOFA in staat is de gevraagde dienst te leveren. Om onze hulp te kunnen verlenen, is een vast woonadres van de cliënt een voorwaarde. Verder zal er tussen de coördinator (en in een later stadium wellicht een vrijwilliger), met cliënten gecommuniceerd moeten kunnen worden via telefoon en/of mail. Wordt besloten de aanmelding door te zetten, dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld. Daarna belt de cliënt de coördinator op 06 – 1900 4038 voor een afspraak. Dit kan alleen binnen 5 werkdagen nadat het aanmeldingsformulier door uw organisatie is verstuurd. De coördinator zal vervolgens een huisbezoek bij de cliënt afleggen. Tijdens het gesprek zal meer duidelijkheid moeten komen over de hulpvraag en over de situatie waarin de financiën en administratie verkeren. Na het huisbezoek wordt definitief besloten of de cliënt in aanmerking komt voor hulp door ISOFA. Deze hulp kan worden verleend door één of meer afspraken voor het spreekuur op woensdagmorgen of via één-op-één-begeleiding door een vrijwilliger bij de cliënt thuis. De beslissing over de hulpvorm en/of de koppeling tussen cliënt en vrijwilliger wordt door de coördinator gemaakt en wordt aan cliënt en aan de doorverwijzende instantie meegedeeld. In onze folder wordt ook een aantal zaken genoemd die van belang zijn voor een goede hulpverlening. Zoals bereidheid om de situatie onder ogen te zien, volledige verstrekking van de benodigde informatie, het nakomen van afspraken. Wilt u dit van te voren met uw cliënt bespreken? Hulp aan personen met verslavings- of psychische problematiek is soms mogelijk, mits uw cliënt hiervoor hulp van een professionele hulpverlener heeft. Graag hierover vooraf overleg met de coördinator.

Informatie voor personen die weten of vermoeden dat mensen in hun omgeving financiële problemen hebben.

Denkt u dat iemand in uw omgeving hulp nodig heeft?

Kent u iemand met financiële problemen of vermoed u dat iemand deze heeft? Zou u die persoon hulp willen bieden maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken?

De website www.eerstehulpbijschulden.nl biedt veel informatie en tips.

Als u nog vragen heeft of informatie wenst kunt u contact opnemen met ISOFA. Voor contactgegevens klik hier.