Literatuurstudie Verborgen Leed (klik hier)

Verborgen Leed, jan 2015 pdf

 

RAPPORTAGE – VERBORGEN LEED

In opdracht van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland schreef Gerrit Kadijk, van ISOFA Delft (SchuldHulpMaatje Delft) het rapport Verborgen leed. Een literatuurstudie over financiën van Nederlandse huishoudens, schuldhulpverlening en schuldpreventie.

Het rapport bundelt gegevens over de financiële situatie van Nederlandse huishoudens. Kadijk bracht hiervoor niet alleen cijfers over inkomsten en schulden in kaart. Hij onderzocht ook de manier waarop Nederlanders zelf aankijken tegen hun financiële positie en de manier waarop zij daar mee omgaan. Eveneens doet hij aanbevelingen over een mogelijke aanpak van vroegsignalering en preventie. Uiteraard put hij daarbij uit de ervaringen van SchuldHulpMaatje.

Doel van het rapport is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuw beleid en preventieprojecten ter bestrijding van armoede. De overheid dringt hierop aan, omdat de reguliere schuldhulpverlening de armoede en schuldenproblematiek niet heeft kunnen terugdringen.

Een van de constateringen in het rapport is dat spreken over geld het laatste taboe is in Nederland. Wanneer mensen eerder over hun financiële problemen zouden spreken en om hulp vragen, nam het aantal problematische schulden beslist af. Met de SchuldHulpMaatje aanpak wil onze organisatie een bijdrage leveren aan het doorbreken van dit taboe.

Aanbeveling
Het rapport Verborgen Leed is een belangrijke informatiebron voor wie meer inzicht wil hebben in de schuldenproblematiek in Nederland. We sturen je de digitale versie toe van het rapport. Een absolute aanrader om te lezen en te verspreiden in je netwerk en bij (mogelijke) samenwerkingspartners.

Geplaatst in Uncategorized.