Maatregelen Corona-virus

UPDATE (27 mei 2020)

Vanwege de situatie rond COVID-19 graag uw aandacht voor het volgende.

De gezondheidheid van onze vrijwilligers en de hulpvragers staat voorop.

Als we de richtlijnen van het RIVM niet kunnen nakomen bij het helpen bij uw situatie, zullen wij de hulpvraag helaas moeten afwijzen. Dit is met name het geval als er onvoldoende afstand kan worden gehouden in uw huis.

Dit zal door de coördinator bij de intake worden beoordeeld.

Het spreekuur is weer opgestart, en intakes zijn weer mogelijk.


In verband met de maatregelen van de regering om onnodige besmettingen door het Corona-virus te voorkomen heeft het bestuur van ISOFA het besluit genomen het spreekuur op woensdag in de Vierhovenkerk te sluiten tot nader order.

Bestaande individuele begeleiding door vrijwilligers kan op aangepaste wijze doorgaan. Cliënten kunnen op de gebruikelijke wijze contact opnemen met hun begeleider. Daarna wordt geprobeerd telefonisch en via email/ WhatsApp de noodzakelijke hulp te bieden.

Wie hulp kreeg via het spreekuur kan telefonisch contact opnemen met 06 – 19 29 09 22 om te overleggen of verdere begeleiding op dit moment haalbaar is.

Gezien de situatie zullen er ook geen intake-bezoeken worden afgelegd. Om die reden zullen nieuwe aanmeldingen voorlopig niet in behandeling worden genomen. Desgewenst kan telefonisch overlegd worden met 06 – 1900 4038.

Geplaatst in Berichten.