Organisatie

De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is in 2012 opgericht en komt voort uit het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). ISOFA is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en twee coördinatoren. De coördinatoren sturen een team vrijwilligers aan die bieden hulp aan mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op financieel en administratief gebied.
Wij zijn lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en voeren daarom in Delft ook de naam “SchuldHulpMaatje Delft”. ISOFA heeft een ANBI-status.

Wat is onze doelstelling?

De doelstelling van ISOFA-SchuldHulpMaatje Delft is: Het ondersteunen van personen met (dreigende) financiële en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding door getrainde vrijwilligers naar een schuldenvrij leven. Hierbij wordt ook gekeken naar gedragsverandering en kennisvergroting bij de mensen die onze hulp vragen.
Wij willen ons blijvend inzetten voor mensen die financieel in de klem zitten of dreigen te raken.

Geschiedenis en activiteiten

In 2006 is het project Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) klein gestart onder de vlag van het ISF en eind 2010 heeft het zich aangesloten bij het landelijke project Schuldhulpmaatje. Op 23 mei 2012 is de oprichtingsakte van ISOFA bij de notaris gepasseerd. Sindsdien functioneert het PBB-project in een zelfstandige organisatie. Inmiddels zijn ruim 45 vrijwilligers actief in een viertal deelprojecten: Thuisbegeleiding, het ISOFA “Spreekuur Administratie” op woensdagochtend, ons inloopspreekuur Poen & Papier (ook op woensdagochtend) en het spreekuur van Geldzaken voor Elkaar op woensdagmiddag.