Organisatie

De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is in 2012 opgericht en komt voort uit het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Het bestuur vergadert eens per zes weken over bestuurlijke en operationele zaken. De operationele werkzaamheden van de vrijwilligers worden door coördinatoren aangestuurd. En de vrijwilligers bieden hulp aan mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op financieel en administratief gebied. ISOFA heeft een ANBI-status.

Wat is de doelstelling van ISOFA?

De doelstelling van ISOFA is: Het ondersteunen van personen met financiële en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding door getrainde vrijwilligers. De problemen van de cliënten zijn van uiteenlopende aard. Te noemen valt: schulden, (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas en elektra, (te) lang wachten op een uitkering, relatieproblemen, onvoldoende administratieve vaardigheden en soms ook miscommunicatie met (medewerkers van) instanties.

Wat doet ISOFA?

Reeds in 2006 is het project Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) klein gestart onder de vlag van het ISF en eind 2010 heeft het zich aangesloten bij het landelijke project Schuldhulpmaatje. Op 23 mei 2012 is de oprichtingsakte van ISOFA bij de notaris gepasseerd. Sindsdien functioneert het PBB-project in een zelfstandige organisatie. Inmiddels zijn 35 vrijwilligers actief in een viertal deelprojecten: PBB, het ISOFA spreekuur, ondersteuning bij Workshops van de Financiële Winkel van de Gemeente Delft en het inloopspreekuur Poen & Papier. ISOFA wil zich blijvend inzetten voor mensen die financieel in de klem zitten of dreigen te raken.

Privacyverklaring

Dagelijks kloppen mensen met geldzorgen bij ons aan voor gratis hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt u graag weer op weg met uw geldzaken. Wij gaan in dat traject heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat u zich bij ons veilig voelt.

Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met uw privacy en wat we met uw gegevens doen.

Onze website

U bekijkt onze website anoniem. Uw naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. ISOFA is niet verantwoordelijk voor uw privacy op die websites. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de websites die u bezoekt.

Contactformulier

U kunt het contactformulier invullen om hulp van ISOFA te vragen. We kunnen u alleen helpen als we u kunnen bereiken. Daarom vragen we in het contactformulier een paar gegevens van u. Die hebben we nodig om te kunnen beoordelen of we u kunnen helpen en u een antwoord te sturen op uw verzoek om hulp.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We geven of verkopen uw gegevens niet aan deurwaarders, bewindvoerders, de overheid of welke andere instantie dan ook.

Natuurlijk zullen we uitleggen waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en u om toestemming vragen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U kan uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken en u kan vragen om uw gegevens te verwijderen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kan u ons in een mailtje naar info@isofa.nl  vragen om ze naar u op te sturen.

Jaarverslagen