Organisatie

De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is in 2012 opgericht en komt voort uit het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). ISOFA is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en twee coördinatoren. De coördinatoren sturen een team vrijwilligers aan die bieden hulp aan mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op financieel en administratief gebied.
Wij zijn lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en voeren daarom in Delft ook de naam “SchuldHulpMaatje Delft”. ISOFA heeft een ANBI-status.

Wat is onze doelstelling?

De doelstelling van ISOFA-SchuldHulpMaatje Delft is: Het ondersteunen van personen met (dreigende) financiële en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding door getrainde vrijwilligers naar een schuldenvrij leven. Hierbij wordt ook gekeken naar gedragsverandering en kennisvergroting bij de mensen die onze hulp vragen.
Wij willen ons blijvend inzetten voor mensen die financieel in de klem zitten of dreigen te raken.

Geschiedenis en activiteiten

In 2006 is het project Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) klein gestart onder de vlag van het ISF en eind 2010 heeft het zich aangesloten bij het landelijke project Schuldhulpmaatje. Op 23 mei 2012 is de oprichtingsakte van ISOFA bij de notaris gepasseerd. Sindsdien functioneert het PBB-project in een zelfstandige organisatie. Inmiddels zijn ruim 45 vrijwilligers actief in een viertal deelprojecten: Thuisbegeleiding, het ISOFA “Spreekuur Administratie” op woensdagochtend, ons inloopspreekuur Poen & Papier (ook op woensdagochtend) en het spreekuur van Geldzaken voor Elkaar op woensdagmiddag.

 

Preventie en integriteitsbeleid

Als lokale lid-organisatie onderschrijven wij de gedragscode, de klachtenregeling en het privacybeleid zoals deze gehanteerd worden binnen de vereniging SchuldHulpMaatje.

Onze organisatie vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk en dat alle betrokkenen bij een hulpvraag zich veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De gedragscode wordt door onze Maatjes, coördinatoren, bestuurders en (betaalde) medewerkers onderschreven.

 

Gedragscode

Voor meer informatie over de gedragscode klik hier.

 

Klachtenregeling

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Wij gaan respectvol, eerlijk en positief met elkaar om. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt.

Ben je niet tevreden over hoe iemand van SchuldHulpMaatje met je omgaat? Bespreek het dan zo snel mogelijk met de persoon in kwestie en/of met de coördinator van ISOFA – SchuldHulpMaatje Delft. 

Klacht indienen bij SchuldHulpMaatje-locatie 
Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen? Dan kun je een formele klacht indienen bij het bestuur van ISOFA –  SchuldHulpMaatje-Delft. 

Doe dat schriftelijk en vermeld:

  • je naam, adres en telefoonnummer;
  • de dagtekening;
  • tegen wie de klacht is gericht;
  • een omschrijving van het gedrag waar je een klacht over indient en wanneer dat plaatsvond.
  • adresseer je brief aan: ISOFA –  SchuldHulpMaatje-Delft, t.a.v . de klachtenfunctionaris, De Colignystraat 136, 2628 HG Delft

Grensoverschrijdend gedrag
Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? 

Schuldhulpmaatje behandelt dit soort klachten altijd via een externe, onafhankelijke klachtencommissie. 

Voor meer informatie hierover klik hier.

Lokale vertrouwenspersoon
Belangrijk om te weten is dat voor elke locatie van SchuldHulpMaatje er ook een vertrouwenspersoon is aangesteld. Als je een klacht hebt, kun je altijd met deze persoon contact opnemen om te overleggen. De belangrijkste taak van de lokale vertrouwenspersoon is namelijk het opvangen van de melder en aanspreekpunt zijn. Er wordt geluisterd naar je verhaal, waarna samen wordt gekeken naar een oplossing en eventuele vervolgstappen.

Voor de regio waar Delft onder valt is de lokale vertrouwenspersoon Suzanne Jansen. Suzanne is bereikbaar via emailadres: suzannejansen@righthand.nl en telefonisch op 06 20 32 39 01.
Als ze niet kan opnemen, spreek dan de voicemail in en je wordt teruggebeld.

 

Privacyverklaring

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij ISOFA–SchuldHulpMaatje Delft. Dagelijks kloppen mensen met geldzorgen bij ons aan voor gratis hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt u graag weer op weg met uw geldzaken. Wij gaan in dat traject heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat u zich bij ons veilig voelt.

Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met je privacy en wat we met je gegevens doen.

Cookies op onze website
Je bekijkt onze website anoniem. Je naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien. Op onze website worden geen cookies bijgehouden..

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. ISOFA–SchuldHulpMaatje Delft is niet verantwoordelijk voor je privacy op die websites. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de websites die je bezoekt.

Contactformulier
Je kunt het contactformulier invullen om hulp van ISOFA–SchuldHulpMaatje Delft te vragen. We kunnen je alleen helpen als we je kunnen bereiken. Daarom vragen we in het contactformulier een paar gegevens van je. Die hebben we nodig om te kunnen beoordelen of we je kunnen helpen en je een antwoord te sturen op je verzoek om hulp. We bewaren je persoonsgegevens 5 jaar na afsluiting van de hulp. We geven of verkopen je gegevens niet aan deurwaarders, bewindvoerders, de overheid of welke andere instantie dan ook, tenzij jij hier toestemming voor geeft.

ISOFA–SchuldHulpMaatje Delft legt verantwoording af over het werk wat zij doen. Hiervoor worden geanonimiseerde gegevens gebruikt van alle aanmeldingen bij ons.

Om dit goed te kunnen doen, worden bij je aanmelding de volgende gegevens van je gevraagd: geboortedatum, adres en gezinssamenstelling. Deze gegevens worden ook gebruikt om na te gaan of je al eerder bij ons bent aangemeld. Hiervoor zijn ook je achternaam en voorletters nodig. Tenslotte vragen wij om je contactgegevens en een korte uitleg welke hulp je van ons gevraagd.

Deze gegevens worden in overeenstemming met de AVG-regels opgeslagen vanwege het aanmerkelijk belang van ISOFA – Schuldhulpmaatje Delft. Als je een afspraak met ons maakt voor een intake gesprek, komt één van de coördinatoren bij je op huisbezoek. We zullen je dan nogmaals om toestemming vragen voor het opslaan van die gegevens. Ook zullen wij tijdens dat bezoek nog extra informatie vragen. Deze informatie is nodig om een goede inschatting te kunnen maken of je hulpvraag bij ons past, welke hulpvorm hierbij past en eventueel welke vrijwilliger je hier het best bij kan helpen. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Samenstelling van het huishouden, bijzonderheden van de woning, aanwezige huisdieren, of er sprake is van verslaving(en) of roken, of er qua gezondheid omstandigheden zijn waar wij rekening mee moeten houden of die onze mogelijkheden beperken, aard van het inkomen en op welke dag(del)en je kunt afspreken en een uitgebreidere beschrijving van je hulpvraag en aandachtspunten hierbij.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. je kan je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken en je kan vragen om je gegevens te verwijderen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kan je ons in een mailtje naar info@isofa.nl vragen om ze naar je op te sturen.

Sociale media
ISOFA–SchuldHulpMaatje Delft gebruikt Facebook om nieuwtjes en tips te delen. Je kunt ons op deze platforms volgen en onze berichten liken of delen, maar dat hoeft niet. Als je sociale media gebruikt, ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van het sociale media platform. Je krijgt op Facebook en Google soms onze advertenties te zien, op basis van de gegevens die zij met jouw toestemming hebben verzameld. Jij beheert zelf je privacy-instellingen van jouw account op de sociale media en in Google. Wij hebben geen invloed op die instellingen en krijgen je gegevens ook niet te zien.

Contact
Heb je verdere vragen over privacy? Neem dan contact met ons op.

 

Jaarverslagen

Andere documenten