Persoonlijk Budget Begeleiding (PBB)

PBB is persoonlijke hulpverlening: één van onze vrijwilligers komt bij u aan huis om u te helpen met het opzetten en beheren van uw thuisadministratie. Hij of zij helpt u om uw aanvraag bij de professionele schuldhulpverlening goed voor te bereiden. Kortom: uw begeleider staat u met raad en daad bij.

Persoonlijke Budget Begeleiding is tijdelijk. In elk geval iedere zes maanden wordt gekeken of onze hulp nog nodig en/of passend is.

Geplaatst in .