Wat biedt ISOFA mij?

De kans om iets voor een ander te betekenen en ervaring op te doen met budgetbegeleiding. En daarnaast natuurlijk begeleiding en scholing. ISOFA kan cursussen aanbieden, zoals die van Schuldhulpmaatje. ISOFA organiseert ook op regelmatige basis informatieavonden met interessante sprekers uit het werkveld, en intervisieavonden waarop vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien zijn de coördinatoren van ISOFA natuurlijk altijd bereid je te helpen met de dingen waar je tegenaan loopt. Een aanvullende verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid bovenop jouw persoonlijke WA-verzekering is geregeld via de Gemeente Delft. Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte onkosten.

Geplaatst in .