Wat doet een ISOFA vrijwilliger?

ISOFA heeft drie soorten dienstverlening: een ‘spreekuur administratie’, persoonlijke budget begeleiding (PBB) en een inloopspreekuur. Het spreekuur administratie is wekelijks. Hier komen mensen die redelijk zelfredzaam zijn. In een half uur tot drie kwartier per afspraak geef je deze mensen een zetje in de goede richting: uitleg over de administratie, praktische hulp, en ‘huiswerk’ geven. Het spreekuur is kort en de begeleiding is niet zo intensief.

Sinds 1 mei 2015 is het inloopspreekuur Poen & Papier samengevoegd met het ‘spreekuur administratie’. Dat betekent dat je ook zónder afspraak binnen kunt lopen in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. Iedere woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30. De nadruk ligt vooral op vroegsignalering en het voorkomen van grote(re) problemen.

Persoonlijke Budgetbegeleiding is intensiever. Een PBB-er begeleidt een cliënt langere tijd met de administratie, maar ook met dingen die daaruit voortkomen. Zo kan het zijn dat je een cliënt op weg helpt om een afspraak te maken met de gemeente, of met hem/haar een budgetplan opstelt.

Daarnaast assisteren sommige ISOFA vrijwilligers ook bij workshops administratie die door de Financiële Winkel van de Gemeente Delft worden georganiseerd.

Geplaatst in .