Wat verwacht ISOFA van mij?

ISOFA ondersteunt. Dat betekent dat we ook van u inzet verwachten: om te beginnen moet u bereid zijn uw situatie onder ogen te zien en u moet bereid zijn hier iets aan te willen doen. Alles begint met motivatie!

Wij kunnen u alleen helpen als u de Nederlandse taal machtig bent, tenzij u een vertaler heeft die bij alle afspraken aanwezig kan zijn en u kan ondersteunen.

We verwachten ook van u dat u open en eerlijk alle informatie die nodig is met ons deelt. Natuurlijk zullen wij met alles wat u ons vertelt discreet en vertrouwelijk omgaan.

Het spreekt vanzelf dat we ook verwachten dat u de afspraken die we met u maken ook nakomt. Dat u ‘huiswerk’ opdrachten maakt. Informatie verzamelt en op tijd komt of thuis bent als we een afspraak met u hebben.

Deze afspraken en voorwaarden staan in een contract. We verwachten dat u dit contract ondertekent. Wij kunnen u alleen helpen ná ondertekening van het contract.

Geplaatst in .