Wie zijn wij?

De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is in 2012 opgericht en komt voort uit het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Onze vrijwilligers bieden al sinds 2006 hulp aan mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op financieel en administratief gebied. ISOFA is aangesloten bij het landelijk netwerk Schuldhulpmaatje.

De problemen van de cliënten zijn van uiteenlopende aard, maar de nadruk ligt vooral op schuldenproblematiek en het niet goed kunnen omgaan met financiën. Een aantal van onze vrijwilligers helpt mensen aan huis in een 1 op 1 situatie. Daarnaast is er het ISOFA spreekuur en het inloopspreekuur Poen & Papier.

U weet nog niet of u wel schulden of een financieel probleem hebt? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur Poen & Papier. Daar bekijken onze vrijwilligers graag samen met u uw situatie. Zie ook Website

Locatie
Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50,
2625 XN Delft.

Openingstijden
Woensdagmorgen
09.30 – 11.30 uur

Email
poenenpapier(at)isofa.nl

Telefoon
06 – 19 29 09 22

PBB is persoonlijke hulpverlening: één van onze vrijwilligers komt bij u aan huis om u te helpen met het opzetten en beheren van uw thuisadministratie. Hij of zij helpt u om uw aanvraag bij de professionele schuldhulpverlening goed voor te bereiden. Kortom: uw begeleider staat u met raad en daad bij.

Persoonlijke Budget Begeleiding is tijdelijk. In elk geval iedere zes maanden wordt gekeken of onze hulp nog nodig en/of passend is.

Wekelijks is er een spreekuur (op afspraak) waar wij u helpen met het op orde brengen van uw administratie, het maken van een schuldenlijst en waar wij u tips en/of coaching geven om met uw financiën om te gaan. Ook kunnen we u helpen met het maken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven.